کامپیوتر زن است یا مرد؟! (تشخیص جنسیت کامپیوتر!)

خوب برای اولین پستم می خوام یک ترفند جالب براتون بذارم!! اول یک سوال! فکر می کنید کامپیوتر زنه یا مرد؟! خیلی از دخترها میگند که مرده و در چراش دلایل زیر را میارند:

  1. وقتی به آنها عادت می کنیم، فکر می کنیم بدون آنها قادر به انجام کاری نیستیم.
  2. با اینکه داده های زیادی دارند، اما نادانند.
  3. قرار است مشکلات را حل کنند، ولی در بیشتر اوقات معضل اصلی خودشانند.
  4. همین که پایبند یکی از آنها شدید، متوجه می شوید که اگر صبر کرده بودید مورد بهتری نصیبتان می شد.

و خیلی از پسرها به دلایل زیر میگند که جنس کامپیوتر زنه:

  1. به غیر از خالق آنها کسی از منطق درونی آنها سر در نمی آورد.
  2. کسی از زبان ارتباطی آنها سر در نمی آورد.
  3. کوچکترین اشتباهات را در حافظه دراز مدت خود ذخیره می کنند تا بعدها تلافی کنند.
  4. همین که پایبند یکی از آنها شدید، باید تمام پولتان را صرف خرید لوازم جانبی آنها بکنید.

و اما ترفند جالبی که می خواستم بگم!!! برای اینکه بدونید کامپیوتر شما زنه یا مرد، کارهایی که میگم را انجام بدید: